Τηλέφωνα:  6979116676 Χρήστος Σακκάς   ,  6972208032 Κων/νος Σακκάς

Email:  astrotoursgr@gmail.com

Διεύθυνση:  Πρεμετής 1, TK 45332, Ιωάννινα

Site:  https://www.astrotours.gr